பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Items Created In Past 7 Days


பேரிட்சம் பழம் - பயன்கள்
by Sivaraj Selvaraj published Nov 18, 2017 last modified Nov 18, 2017 11:07 AM
பன்னாட்டு அரசியல் நிறுவனங்கள் அமைப்பு
by Mari yappan published Nov 17, 2017 last modified Nov 17, 2017 12:15 PM
கடுக்காயின் மருத்துவ குணங்கள்
by Sivaraj Selvaraj published Nov 16, 2017 last modified Nov 16, 2017 10:52 AM
அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படைகள்
by Mari yappan published Nov 16, 2017 last modified Nov 16, 2017 02:34 PM
உதடுகளில் உள்ள கருமையை நீக்க குறிப்புகள்
by Sivaraj Selvaraj published Nov 15, 2017 last modified Nov 16, 2017 12:32 AM
கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் ஆரோக்கியம்
by Sivaraj Selvaraj published Nov 15, 2017 last modified Nov 16, 2017 12:23 AM
வாகை - மருத்துவ குணங்கள்
by Sivaraj Selvaraj published Nov 15, 2017 last modified Nov 16, 2017 12:35 AM
பூச்சி மேலாண்மையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறிகள்
by Mari yappan published Nov 14, 2017 last modified Nov 16, 2017 12:37 AM
அறுவடைக்கு உதவும் இயந்திரங்கள்
by Mari yappan published Nov 13, 2017 last modified Nov 16, 2017 12:27 AM
சிறுநீரக கோளாறுகளுக்கான திட்ட உணவு
by Bagya lakshmi published Nov 15, 2017 last modified Nov 16, 2017 12:39 AM
இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாடு
by Mari yappan published Nov 13, 2017 last modified Nov 18, 2017 08:04 PM
Back to top