பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Items Created In Past 7 Days


வாயு ஏற்படுவது ஏன்?
by TASNA published Dec 02, 2014 last modified Sep 20, 2019 02:19 AM
மாடுகளின் இனப்பெருக்க மேலாண்மை
by Mariyappan published Jul 23, 2018 last modified Sep 20, 2019 02:12 AM
கொங்கு நாடு
by Mariyappan published Oct 09, 2017 last modified Sep 20, 2019 01:24 AM
உடல் உறுப்பு தானம்
by Bagya lakshmi published Dec 03, 2014 last modified Sep 20, 2019 01:19 AM
பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறை - நிர்வாகம்
by Mariyappan published Aug 29, 2018 last modified Sep 20, 2019 01:15 AM
நிறுமங்கள்
by Mariyappan published Sep 19, 2018 last modified Sep 20, 2019 12:34 AM
வறண்ட கிணறுகளை உயிர்ப்பிக்கும் முறை
by Revathi Ramkumar published Mar 07, 2015 last modified Sep 20, 2019 12:27 AM
ஜவஹர்லால் நேரு
by TASNA published Jun 10, 2017 last modified Sep 20, 2019 12:21 AM
ஒத்தவகை நோய்க்குறி தொகுப்பு முறை மேலாண்மை
by TASNA published Feb 16, 2016 last modified Sep 19, 2019 11:19 PM
நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய்க்கான உணவு முறை
by TASNA published Oct 01, 2016 last modified Sep 19, 2019 10:59 PM
பட்டா விவரங்களை கவனிக்க உதவும் அரசின் இ-சேவை
by Mariyappan published Jun 18, 2018 last modified Sep 19, 2019 10:04 PM
சோர்விலிருந்து விடுபட சில வழிகள்
by Aswin Arichand S published Sep 05, 2015 last modified Sep 19, 2019 10:03 PM
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுகள்
by Mariyappan published Feb 01, 2016 last modified Sep 19, 2019 09:57 PM
தலைச்சுற்றல்
by Mariyappan published Sep 10, 2015 last modified Sep 19, 2019 09:53 PM
பிரதம மந்திரியின் ஆவாஸ் யோஜ்னா (நகர்ப்புறங்களில் அனைவருக்கும் வீடு திட்டம்)
by TASNA published Nov 09, 2016 last modified Sep 19, 2019 09:48 PM
நீர்வள நிலவளத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள்
by Mariyappan published Aug 28, 2018 last modified Sep 19, 2019 08:57 PM
லாபம் தரும் மண்ணில்லா மொட்டைமாடி விவசாயம்
by sabesh published Jun 05, 2015 last modified Sep 19, 2019 08:53 PM
உபவடி நிலத்தை தட்பவெப்பநிலை மாறுபாடுகளுக்கேற்ப மேம்படுத்தும் திட்டம்
by Mariyappan published Aug 28, 2018 last modified Sep 19, 2019 08:48 PM
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை
by Mariyappan published Oct 23, 2018 last modified Sep 19, 2019 08:48 PM
பெட்ரோலிய சேமிப்பு
by Revathi Ramkumar published Jan 21, 2015 last modified Sep 19, 2019 08:42 PM
Back to top