பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Items Created In Past 7 Days


முதிர்ந்த பட்டுப்புழுக்கள் வளர்ப்புமுறை
by TASNA published Jan 13, 2016 last modified Mar 19, 2019 05:50 AM
தன்னிறைவுத் திட்டம்
by TASNA published Jan 11, 2016 last modified Mar 19, 2019 05:02 AM
தொழில்முனையும் திறன்மேம்பாடு
by Krishna moorthy published Feb 17, 2017 last modified Mar 19, 2019 12:13 AM
களர் - உவர் நிலங்களிலும் பயிர் செய்யலாம்
by Mariyappan published Feb 04, 2015 last modified Mar 18, 2019 10:51 PM
அதிகாலையில் கண் விழிக்க குறிப்புகள்
by Bagya lakshmi published Dec 20, 2014 last modified Mar 18, 2019 09:41 PM
விவசாயிகளுக்கு அரசு வழங்கும் சலுகைகள்
by Mariyappan published Nov 26, 2014 last modified Mar 18, 2019 09:38 PM
மடிநோய் / மடிவீக்க நோய்
by TAMIZHKUMARAN J published Mar 30, 2016 last modified Mar 18, 2019 08:29 PM
அசையா சொத்துக்களுக்கு அவசியமான வில்லங்க சான்று
by Mariyappan published Jan 03, 2019 last modified Mar 18, 2019 03:51 PM
மானிட புவியியல்
by Mariyappan published Nov 20, 2018 last modified Mar 18, 2019 03:22 PM
தமிழகத்தில் பேரிடர் மேலாண்மை
by Mariyappan published Sep 17, 2018 last modified Mar 18, 2019 03:21 PM
பங்குகள் ஒறுப்பிழப்பு (பறிமுதல்)
by Mariyappan published Sep 19, 2018 last modified Mar 18, 2019 03:21 PM
சுற்றுச் சூழல் பிரச்சினைகள் மற்றும் தொலை நுண்ணுணர்வு
by Mariyappan published Sep 12, 2018 last modified Mar 18, 2019 03:19 PM
வர்த்தகரீதியில் மண்புழு உர உற்பத்திக்கான வழிமுறைகள்
by Mariyappan published Sep 17, 2018 last modified Mar 18, 2019 03:17 PM
வீட்டு விலங்குகள் வளர்ப்பில் கவனிக்க வேண்டியவை
by TASNA published Jan 28, 2017 last modified Mar 18, 2019 03:13 PM
திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக்
by Mariyappan published Sep 11, 2018 last modified Mar 18, 2019 03:13 PM
உடனடியாகப் பணம் அனுப்பும் முறை (UPI)
by TASNA published Feb 11, 2017 last modified Mar 18, 2019 03:12 PM
விவசாயத்தில் நன்மை செய்யும் பூச்சிகள்
by Mariyappan published Sep 17, 2018 last modified Mar 18, 2019 03:10 PM
கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள்
by admin published Oct 30, 2014 last modified Mar 18, 2019 03:09 PM
கைது, கையடைவு மற்றும் காவல் வைப்புக் கட்டளை
by Mariyappan published Sep 14, 2018 last modified Mar 18, 2019 03:09 PM
பழங்குடியினர் நலன் சார்ந்த கொள்கைகள்
by Aswin Arichand S published Apr 19, 2018 last modified Mar 18, 2019 03:08 PM
Back to top