பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

Items Created In Past 7 Days


உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவம்
by TASNA published Feb 01, 2016 last modified May 20, 2019 02:31 AM
கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு செம்பருத்தி
by Aswin Arichand S published May 10, 2016 last modified May 20, 2019 02:31 AM
தமிழ் பொது அறிவு வினாக்கள்
by Mariyappan published Sep 01, 2015 last modified May 19, 2019 10:11 PM
உடனடி லாபம் தரும் சாமந்தி!
by Mariyappan published Feb 05, 2015 last modified May 19, 2019 09:48 PM
மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம்
by admin published Oct 21, 2014 last modified May 19, 2019 08:41 PM
வேதிப் பொறியியல் / தொழில்நுட்பவியல்
by முனைவர் ப.வே.நவநீதகிருஷ்ணன் published Apr 07, 2016 last modified May 19, 2019 07:35 PM
சான்சத் ஆதர்ஷ் கிராம் யோஜனா
by TASNA published Mar 12, 2015 last modified May 19, 2019 06:52 PM
இந்தியாவை டிஜிட்டல் அதிகாரம் பெற்ற சமுதாயமாக மாற்றும் திட்டம்
by Mariyappan published May 05, 2017 last modified May 19, 2019 06:50 PM
குழந்தை வளர்ப்பு குறிப்புகள்
by TASNA published Nov 06, 2015 last modified May 19, 2019 06:47 PM
கல்நார் தொடர்பான நோய்கள்
by TASNA published Mar 11, 2017 last modified May 19, 2019 06:47 PM
நீரிழிவு விழித்திரைநோய்
by TASNA published Mar 11, 2017 last modified May 19, 2019 06:44 PM
வெள்ளைப் பொன்னி ரகநெல் சாகுபடி
by Mariyappan published Feb 09, 2017 last modified May 19, 2019 06:42 PM
விழிக்குழி தோல்கட்டி
by TASNA published Apr 08, 2017 last modified May 19, 2019 06:41 PM
தமிழ்நாட்டின் மண் வளம்
by Mariyappan published Jan 09, 2018 last modified May 19, 2019 06:15 PM
தமிழ்நாடு பொது தகவல்கள்
by Mariyappan published Dec 23, 2015 last modified May 19, 2019 06:09 PM
சுயதொழில் தொடங்க உதவும் மாவட்ட தொழில் மையம்
by TASNA published Mar 28, 2016 last modified May 19, 2019 05:40 PM
மனித ரத்தம் பயனுள்ள தகவல்கள்
by TASNA published Jan 14, 2016 last modified May 19, 2019 05:22 PM
சாதிசான்றிதழ் மற்றும் வருமானச் சான்றிதழ்
by Mariyappan published Apr 08, 2015 last modified May 19, 2019 05:01 PM
வெள்ளாடு வளர்ப்பின் வழிமுறைகள்
by Mariyappan published Dec 03, 2014 last modified May 19, 2019 04:54 PM
பொது அறிவு வினா – விடைகள் – 5
by Mariyappan published Sep 11, 2015 last modified May 19, 2019 04:53 PM
Back to top