பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 48 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
label_popoll அரசு மானியங்கள்
அரசு வழங்கும் மானியங்கள் ஏழைமக்கள் அனைவருக்கும் சென்றடைகிறதா?
அமைந்துள்ள கருத்து வாக்கெடுப்பு
Forum அரசாங்க மானியங்கள்
அரசாங்க மானியங்கள் குறித்த தகவல்கள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மின்னாட்சி- கருத்து பகிர்வு
அரசு மானியங்கள்
அரசு அளிக்கும் மானியங்களைப் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி
அரசு மானியங்கள்
அமைந்துள்ள வாசகர் அனுபவங்கள்
பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான தனி அறைகள் திட்டம்
பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான தனி அறைகள் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
Comment அரசாங்க மானியம் குறித்த தகவல்
அரசு மானியங்கள் யாவும் தவராமல் தகவல் வேண்டும்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / அரசு மானியம் / அரசாங்க மானியம் குறித்த தகவல்
ஸ்மார்ட் நகரங்களில் டிஜிட்டல் நிர்வாகம்
ஸ்மார்ட் நகரங்களில் டிஜிட்டல் நிர்வாகம் மேற்கொள்ளும் முறைகளைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / ஸ்மார்ட் நகரங்கள்
மாவட்டத் தொழில் மையம்
மாவட்ட வாரியாக தொழில்களையும், தொழில் முனைவோர்களையும் மேம்படுத்தும் மாவட்டத் தொழில் மையம் (DISTRICT INDUSTRIES CENTER(DIC)) பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
இந்தியாவை டிஜிட்டல் அதிகாரம் பெற்ற சமுதாயமாக மாற்றும் திட்டம்
இந்தியாவை டிஜிடல் அதிகாரம் பெற்ற சமுதாயமாகவும் அறிவார்ந்த பொருளாதாரமாகவும் மாற்றும் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / டிஜிட்டல் இந்தியா
சிறு மற்றும் குறுந்தொழில்கள் மானியம்
சிறு மற்றும் குறுந்தொழில்கள் மானியம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / ஆதி திராவிடர் (ம) பழங்குடியினர் நலத் துறை / தாட்கோ நிறுவனம்
Back to top