பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 73 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
label_popoll அரசு மானியங்கள்
அரசு வழங்கும் மானியங்கள் ஏழைமக்கள் அனைவருக்கும் சென்றடைகிறதா?
அமைந்துள்ள கருத்து வாக்கெடுப்பு
பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான தனி அறைகள் திட்டம்
பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான தனி அறைகள் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
Forum அரசாங்க மானியங்கள்
அரசாங்க மானியங்கள் குறித்த தகவல்கள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மின்னாட்சி- கருத்து பகிர்வு
அரசு மானியங்கள்
அமைந்துள்ள வாசகர் அனுபவங்கள்
சத்துணவுத்திட்டம்
புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். சத்துணவுத்திட்டம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / இராமநாதபுரம்
ஸ்மார்ட் நகரங்களில் டிஜிட்டல் நிர்வாகம்
ஸ்மார்ட் நகரங்களில் டிஜிட்டல் நிர்வாகம் மேற்கொள்ளும் முறைகளைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / ஸ்மார்ட் நகரங்கள்
நகரீயம் - ஓர் கண்ணோட்டம்
நகரீயம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள்
மாவட்டத் தொழில் மையம்
மாவட்ட வாரியாக தொழில்களையும், தொழில் முனைவோர்களையும் மேம்படுத்தும் மாவட்டத் தொழில் மையம் (DISTRICT INDUSTRIES CENTER(DIC)) பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
Comment அனைவருக்கும் சமமான மானியம்
ஒரு கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் அரசு கொடுக்கும் மானியங்கள் கிடைக்க வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு ஒரு கிராமத்தில் 100 விவசாயிகள் இருந்தாள் 20 கருவிகள் மட்டும் கொடுத்தாள் எப்படி மற்ற விவசாயிகள் பலன் அடைவார்கள். அந்த 20 கருவிகளையும் செல்வாக்கு உள்ளவர்கள் மட்டும் வாங்கிக்கொண்டு செல்கிறார்கள் recommendation இருந்தால் போதும் அந்த மிஷின்களை வாங்கி செல்லலாம். ஏழைகளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அதை அரசு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / வேளாண் இயந்திரங்களுக்கான மானியம் / அனைவருக்கும் சமமான மானியம்
Comment அரசாங்க மானியம் குறித்த தகவல்
அரசு மானியங்கள் யாவும் தவராமல் தகவல் வேண்டும்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / அரசு மானியம் / அரசாங்க மானியம் குறித்த தகவல்
Back to top