பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 41 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள்
அறுவடை பயிர்கள், செயலாக்கம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு தரம் ஆகியவற்றை கையாளுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
வேளாண்மை
மூங்கிலை பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள்
மூங்கிலை பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / மூங்கில் சாகுபடி
பூண்டு - அறுவடைக்குப் பிந்தைய நுட்பங்கள்
பூண்டில் அறுவடைக்குப் பின் மேற்கொள்ளப்படும் நுட்பங்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள்
செய்நேர்த்தி தொழில்நுட்பங்கள்
அறுவடைக்குப் பிந்தைய செய்நேர்த்தி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள் / தொழில்நுட்பங்கள்
அறுவடை மற்றும் அறுவடை பின்நேர்த்தி
அறுவடை மற்றும் அறுவடை பின்நேர்த்தி (Harvest and Post Harvest Technology) பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள்
கோடை உழவு
கோடை உழவு பற்றிய பயனுள்ள தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம் 2018 – 2019
வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம் 2018 – 2019 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
பசுந்தீவனச் சோள சாகுபடி
பால் உற்பத்தியைப் பெருக்கும் பசுந்தீவனச் சோளம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / தீவனப்பயிர்கள்
இலந்தை பழ மிட்டாய் தயாரிப்பு
CIPHET உருவாக்கிய ஆஸ்மோ -உலர்ந்த-காற்று தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இலந்தை பழத்திலிருந்து மிட்டாய் தயாரிப்பதை பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள் / தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top