பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 187 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நீர்வள ஆதார அமைப்பு
நீர்வள ஆதார அமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நீர்
ஆதார் அட்டை பெறுவது எப்படி?
ஆதார் அட்டை பற்றிய தகவலை இங்கு அறியலாம்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / பதிவுத்துறையின் சேவைகள் / ஆதார் சேவை
பிளாஸ்டிக் ஆதார் அட்டை
பிளாஸ்டிக் ஆதார் அட்டை குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / பதிவுத்துறையின் சேவைகள் / ஆதார் சேவை
குடும்ப அட்டை (ரேஷன் கார்டு) ஆதார் எண்களை இணைக்கும் முறை
குடும்ப அட்டை (ரேஷன் கார்டு) ஆதார் எண்களை இணைப்பதற்கான செயலி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மொபைல்வழி சேவைகள்
பொது சேவை மையங்களை பயன்படுத்தி ஆதார் எண் வங்கிக் கணக்குடன் இனைத்தல்
பொது சேவை மையங்களை பயன்படுத்தி ஆதார் எண்ணை வங்கிக் கணக்குடன் இனைத்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இ-சேவை
ஆதார் எண் பெறுவதற்காக 301 இடங்களில் உதவி மையங்கள்
ஆதார் எண் பெறாதவர்களுக்காக 301 இடங்களில் ஆதார் உதவி மையங்கள் இன்று தொடங்கி வரும் பிப்ரவரி 28 வரை செயல்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
அமைந்துள்ள நிகழ்வுகள்
‘ஆதார் எண்’ணை ‘பான் எண்’ணுடன் இணைக்கும் விதம்
‘ஆதார் எண்’ணை ‘பான் எண்’ணுடன் இணைக்கும் விதம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / குடிமக்களுக்கான சேவைகள் / ஆன்லைன் சேவைகள்
ஆதார் கார்டு வடிவமைப்பு
ஆதார் கார்டு வடிவமைப்பு பற்றி தெரிந்துகொள்ளவும்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / பதிவுத்துறையின் சேவைகள் / ஆதார் சேவை
பயிற்சி மற்றும் அறிவுத்திறன் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆதார வளங்கள்
பயிற்சி மற்றும் அறிவுத்திறன் பகிர்ந்து கொள்ளுவதற்கான அரசு ஆதார வளங்கள் இங்கு வழங்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / கல்வி சார்ந்த ஆதார வளங்கள்
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை
சென்னை மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / சென்னை
Back to top