பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 17 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தேசிய ஆயுஷ் இயக்கம்
தேசிய ஆயுஷ் இயக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
ஆயுஷ்
இந்த பகுதியில் ஆயுஷ் தொடர்பான கருத்துகள் , கண்டறிதல், சிகிச்சை மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள்
மருத்துவ முறைகள்
ஆயுஷ், இயன்முறை மற்றும் மரபு மருத்துவம் போன்ற மருத்துவ முறைகள் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம்
மக்களுக்கான திட்டங்கள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி
உடல்நலம்
நர்சிங் கல்லூரிகள்
நர்சிங் கல்லூரிகளின் பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / / கல்லூரிகள் / மருத்துவக்கல்லூரிகள்
மத்திய அமைச்சர்களின் இலாகா விவரம்
மத்திய அமைச்சர்களின் இலாகா விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
பிரதான் மந்திரி ஸ்வாஸ்த்ய சுரக்ஷா யோஐனா (PMSSY)
பிரதான் மந்திரி ஸ்வாஸ்த்ய சுரக்ஷா யோஐனா (PMSSY) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
தேசிய சுகாதார திட்டம்
இந்திய அரசின் தேசிய சுகாதார திட்டம் மற்றும் அதன் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
யோகா பயிற்சியாளர்களை மதிப்பிடுதலும் சான்றளித்தலும்
யோகா பயிற்சியாளர்களை மதிப்பிடுதலும் சான்றளித்தலும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / யோகா மருத்துவம்
Back to top