பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 1 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Forum இருதயத்தசை பலவீனத்தை தடுப்பது எப்படி
தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் உடம்பில் முக்கிய உறுப்பாக இருக்கும் இருதயத்தசையை யாரும் சரிவர கவனிக்காமல் இருப்பதால் இருதயத்தசை பலவீனம் அடைகிறது. இதை பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடல் நலம்- கருத்து பகிர்வு
Back to top