பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 187 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஊரக வளர்ச்சி துறையில் பயிற்சிகள்
ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
தேர்தல் அலுவலர்கள்
தேர்தல் அலுவலர்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் / தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம்
தேசிய ஊரக நகர்ப்புறத்திட்டம் (NRUM)
தேசிய ஊரக நகர்ப்புறத்திட்டம் (NRUM) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் / நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு
ஊரக கட்டடங்கள் பராமரிப்பு மற்றும் புனரமைப்புத் திட்டம்
ஊரக கட்டடங்கள் பராமரிப்பு மற்றும் புனரமைப்புத் திட்டம் பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மாநில அரசுத் திட்டங்கள்
ஊரக கட்டமைப்புத் திட்டம்
ஊரக கட்டமைப்புத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மாநில அரசுத் திட்டங்கள்
பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்
பதிமூன்றாம் நிதிக்குழு மானியம்
பதிமூன்றாம் நிதிக்குழு மானியம் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்
ஊரக வளர்ச்சி
ஊரக வளர்ச்சி குறித்த அரசுத் திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள்
ஒருங்கிணைந்த ஒப்படைக்கப்பட்ட வருவாய் திட்டம்
ஒருங்கிணைந்த ஒப்படைக்கப்பட்ட வருவாய் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்
பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கான மானிய நிதி
பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கான மானிய நிதி பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்
Back to top