பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 73 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இளம்கன்றுகளில் இறப்பை தவிர்க்க மேலாண்மை நடவடிக்கைகள்
இளம்கன்றுகளில் இறப்பினை ஏற்படுத்தும் காரணிகளும் அவற்றை தவிர்ப்பதற்கான மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
கறவை மாடு வளர்ப்பு
கறவை மாடு வளர்ப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பசு - கவனிப்பும் பராமரிப்பும்
பசு - கவனிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு முறைகளை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
இனப்பெருக்க மேலாண்மை
இனப்பெருக்க குணங்கள், சினைப்பருவத்தின் பொதுவான அறிகுறிகள், இனப்பெருக்கத்திற்கு ஏற்ற காலம், சினை பரிசோதனை மற்றும் பால் விலங்குகளின் இனப்பெருக்க நிலையை அறிவது பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
கன்று பராமரிப்பு
கன்று பராமரிப்பு முறைகளை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மை - காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும்
கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மைக்கான காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பால் பண்ணை என்பது என்ன?
பால் பண்ணை என்பது பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / பால்பண்ணை
கறவை மாடுகளை சீராக கவனிக்கும் முறைகள்
கறவை மாடுகளை சீராக கவனிக்கும் முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கொட்டகை அமைப்பது பற்றிய விவரங்கள்
கொட்டகை அமைப்பது பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை
கன்றுகளைத் தாயிடமிருந்து பிரித்தல்
கன்றுகளைத் தாயிடமிருந்து பிரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / பொது மேலாண்மை முறைகள்
Back to top