பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 16 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் ஆரோக்கியம்
குழந்தைக்கு எப்படி கருவில் இருந்தே அறிவை ஊட்டி வளர்க்க முடியும் என்பதை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
பாதுகாப்பான தாய்மை
பாதுகாப்பான தாய்மை தொடர்புள்ள முக்கிய குறிப்புகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
ஸ்கேன் ஏன்? எதற்கு?
உடல் ஆரோக்கியத்தை கண்டறிய உதவும் ஸ்கேன்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள்
கர்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
கர்ப்பம்
கர்ப்பம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டியவைகள்
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டி குறிப்புகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
மூச்சுப் பயிற்சிகள்
மூச்சுப் பயிற்சிகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
பொதுவான ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள்
குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் பொதுவான ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள்
கர்ப்பகாலத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்
இப்பகுதி கர்ப்பகாலத்தில் ஏற்படும் பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகள் பற்றி விவரிக்கின்றன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
சின்னம்மை
சின்னம்மை பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / தொற்று நோய்கள் / அம்மை நோய்
Back to top