பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 430 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
காய்ச்சலுக்குக் காரணமான தொற்றுக்கள்
காய்ச்சலின் அடிப்படையான காரணங்களைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
டெங்கு, பன்றிக்காய்ச்சல் வந்தால் செய்ய வேண்டியவை
டெங்கு, பன்றிக்காய்ச்சல் வந்தால் அதனை தடுக்கும் வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள்
காய்ச்சல்
உடலையும் மனதையும் உலுக்கி எடுக்கும் காய்ச்சலைப் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
மஞ்சள் காய்ச்சல்
மஞ்சள் காய்ச்சல் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
துரத்தும் வைரஸ்
வைரஸ் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
டெங்கு சுரம்
டெங்கு சுரம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பன்றி காய்ச்சல் தடுப்பு முறை
பன்றி காய்ச்சலிலிருந்து தப்பிக்க செய்ய வேண்டிய பல குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / காய்ச்சல் / பன்றி காய்ச்சல்
வைரஸ் காய்ச்சல்களை விரட்டும் நிலவேம்புக் கஷாயத்தின் மகத்துவம்
வைரஸ் காய்ச்சல்களை விரட்டும் நிலவேம்புக் கஷாயத்தின் மகத்துவம்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
கியூ-காய்ச்சல்
கியூ-காய்ச்சல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
சுகாதார மேலாண்மை
இந்தியாவில் காணப்படும் பறவைக் காய்ச்சல் பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / கோழி வளர்ப்பு / கறிக்கோழிகள்
Back to top