பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 11 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க நிதி
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க நிதி பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
இந்த பிரிவில் கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு தொடர்பான சட்டங்கள்,நடவடிக்கைகள், கொள்கைகள், திட்டங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் / கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு
கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு
கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
Forum வறுமை ஒழிப்பு
கிராமிய அல்லது நகர்புற வறுமை ஒழிப்புத் தொடர்பான திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களைப் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூக நலம்- கருத்து பகிர்வு
Comment கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
ஐயா வணக்கம் கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் ஏட்டில் இல்லாமல் செயல்படுத்த வேண்டி பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்... ப.சங்கர்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / வறுமை ஒழிப்பு / கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
சமூக நலம்
Comment கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
நான் திட்டத்தில் சேர்ந்து பணி புரிய விரும்புகிறேன் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? M.Ealumalai மொபைல் எண் 9659298293
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / அரசு திட்டங்கள் / கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
மாதிரி வினா-விடை – 32
டிஎன்பிஎஸ்சி அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC ) / டிஎன்பிஎஸ்சி அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடை
தேசிய அக்கறைகளும், கல்வியும்
கல்விக்குப் புனராக்கமும், புத்தாக்கமும் தரவும், அக்கல்வியின் வாயிலாகத் தேசிய அக்கறைகளைப் பேணி பல நலன்களைச் செப்பம் செய்து கொள்ளவும் திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன. அவற்றைப் பற்றி இங்கு காண்போம்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
இந்தியா எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் மற்றும் தேசிய நலன்
இந்தியா எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் மற்றும் தேசிய நலன் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
Back to top