பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 504 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
உயிர்ப்பொருட்கள் சார்ந்த மின் உற்பத்தி
உயிர்ப்பொருட்கள் பயன்படுத்தி மின் உற்பத்தி செய்யும் மாதிரிகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி / உயிர்ம பொருள் ஆற்றல்
வெப்ப அயர்ச்சியால் கால்நடைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் தடுப்புமுறைகளும்
வெப்ப அயர்ச்சியால் கால்நடைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் தடுப்பு முறைகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
வானிலை ஆராய்ச்சிக் கருவிகள்
வானிலை ஆராய்ச்சிக் கருவிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
முள்ளங்கி சாகுபடி முறைகள்
முள்ளங்கி சாகுபடி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
அங்ககப் பொருளும் நூற்புழுவும்
அங்ககப் பொருள்கள் மூலம் நூற்புழுக்கள் அழியும் முறைப் பற்றியக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / பயிர் பாதுகாப்பு
பேரழிவு
பேரழிவு பற்றிய சமுக அக்கறையைப் பற்றிய குறிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பேரழிவுகள்
கோடைக்காலத்தில் இறைச்சிக் கோழிப் பராமரிப்பு
கோடைக்காலத்தில் இறைச்சிக் கோழிப் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / கோழி வளர்ப்பு
சிறு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்கள்
சிறு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்கள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள்
மிளகாயில் காய்ப்புழுவை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
மிளகாயில் காய்ப்புழுவை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / மிளகாய்
ஆரோக்கியமான கர்ப்பகாலம்
ஆரோக்கியமான கர்ப்பகாலம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
Back to top