பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 10 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Forum கோடைக்கால உணவு முறைகள்
கோடைக்காலத்தில் நாம் உண்ணும் உணவு முறைகள் பற்றியும் அதன் நன்மை தீமைகள் பற்றியும் இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடல் நலம்- கருத்து பகிர்வு
தேனீக்களைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள்
தேனீக்களைத் தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / தேனீ வளர்ப்பு
சுற்றுச் சூழல் மாற்றங்களும் பாதிப்புகளும்
சுற்றுச் சூழல் மாற்றங்களும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் என்னவென்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் - விளக்கம்
உயிர்க்கோளம்
உயிர்ப்புவியியல் பற்றியும் உயிரின சூழ்வாழிடங்கள் பற்றியும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
கள அனுபவங்கள் - நீடித்த விவசாயம்
நிலையான பயிர் சாகுபடியில் மேற்கொள்ளும் பல்வேறு சிறந்த நடைமுறைகள் இங்கே தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள் / நீடித்த விவசாயம்
முருங்கையில் அறுவடைக்குப்பின்னர் தொழில்நுட்பங்கள்
முருங்கையில் அறுவடைக்குப்பின்னர் மேற்கொள்ளப்படும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
கோடைக்காலத்தில் முட்டைக் கோழிகளைப் பராமரிக்கும் வழிமுறைகள்
கோடைக்காலத்தில் முட்டைக் கோழிகளைப் பராமரிக்கும் வழிமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / கோழி வளர்ப்பு
முருங்கையில் உயிர் தொழில் நுட்பம்
முருங்கையில் உயிர் தொழில் நுட்ப முறைகளைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
கால்நடைகளில் ஏற்படும் கோடைக்கால மடிநோய்
கால்நடைகளில் ஏற்படும் கோடைக்கால மடிநோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கோடைக்கால மேய்ச்சல் பராமரிப்பு முறைகள்
கோடைக்கால மேய்ச்சல் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
Back to top