பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 929 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சுனாமிக்குப் பின் நிலைத்த வாழ்வாதாரத் திட்டம்
பன்னாட்டு வேளாண் வளர்ச்சி நிதியத்தின் உதவியுடன் கூடிய சுனாமிக்குப் பின் நிலைத்த வாழ்வாதாரத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / இதர பொதுவான திட்டங்கள்
சண்டிகர்
சண்டிகரில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களை பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநிலங்கள்
ஆட்டிசம் – ஓர் கண்ணோட்டம்
ஆட்டிசம் நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / மூளை
எங்களைப் பற்றி
இரத்த ஓட்டப் பிரச்சனைகளின் அறிகுறிகள்
உடலில் இரத்த ஓட்டம் மிகவும் மோசமாக உள்ளது என்பதை வெளிக்காட்டும் அறிகுறிகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
File
அமைந்துள்ள சமூக நலம்
ஜன்தன், ஆதார் மொபைல் ”ஜாம்” ஊக்க சக்தி
ஜன்தன், ஆதார் மொபைல் ”ஜாம்” ஊக்க சக்தி பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / இந்திய அரசு திட்டங்கள்
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள் / தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படைகள்
அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம்
பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
Back to top