பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 929 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சுற்றுலாவில் சந்தை இயல் – ஓர் கண்ணோட்டம்
சுற்றுலாவில் சந்தை இயல் – ஓர் கண்ணோட்டம்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / சுற்றுலா துறை
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்
தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம் பற்றி தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள்
பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும்
பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும்
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
சுற்றுலாவின் பயண முகவர்கள் – ஒர் பார்வை
சுற்றுலாவின் பயண முகவர்கள் – ஒர் பார்வை
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / சுற்றுலா துறை
ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் தீவன வளர்ப்பு
மண்ணிலாமல் தண்ணீரை மட்டும் கொண்டு மிக குறைந்த காலத்தில் தீவன பயிர் வளர்ப்பு முறையாகும்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்ததல் கொள்கை - தொலைநோக்கு பார்வை
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்ததல் கொள்கை
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் (எல்காட்)
தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் (எல்காட்)
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள்
மாநில இணைய சேவைகள்
மாநில சேவை இணையதளம் (State Portal)
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / டிஜிட்டல் இந்தியா
மின் ஆளுமை ஆணையரகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை
மின் ஆளுமை ஆணையரகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள்
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்தும் கொள்கை 2018
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்தும் கொள்கை 2018
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
Back to top