பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 298 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பொது பயன்பாடுகள் (விலாசங்கள்)
கடலூர் மாவட்ட மக்களின் பொது பயன்பாட்டுக்கான விலாசங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
தாய்ப்பாலை சேமித்து வைப்பது எப்படி?
தாய்ப்பாலை சேமித்து வைப்பது எப்படி என்பது பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
ஆயுள் காப்பீடு
ஆயுள் காப்பீடு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள் / நிதி சார்ந்த தகவல்கள்
பயிர் பாதுகாப்பு
பயிர் பாதுகாப்பு (Plant Protection) தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
நெற்பயிரைப்பாதுகாக்க உயிரியல் மூலக்கூறு தொழில்நுட்பம்
நெற்பயிரைப்பாதுகாக்க உயிரியல் மூலக்கூறு தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
மருந்துகளும் கர்ப்பமும்
கர்ப்ப காலத்தில் உட்கொள்ளும் மருந்துகளால் ஏற்படும் தாக்கங்கள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
பருத்தியில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி பராமரிப்பு முறைகள்
பருத்தியில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
கால்நடைகளில் பூச்சி மேலாண்மை
கால்நடைகளில் பூச்சி மேலாண்மைக்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / பூச்சி மேலாண்மை
தாய்ப்பால் அளிப்பதின் பலன்கள்
இந்த பகுதி தாய்ப்பால் அளிப்பதின் முக்கியத்துவங்கள் மற்றும் அதன் பலன்களை விவரிக்கின்றன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
உடல் கூறும் உடல் இயலும்
உடல் கூறும் உடல் இயலும் (Anatomy and Physiology) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
Back to top