பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 896 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தமிழக முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டம்
தமிழக முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டம் விரிவான குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
பெண்ணிற்குள் சத்தமில்லாமல் இருக்கும் பிரச்சனைகள்
பெண்ணிற்குள் சத்தமில்லாமல் இருக்கும் சில பிரச்சனைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / பெண்களுக்கான உடல்நலத் தகவல்கள்
பிறந்தகுழந்தை சுவாச நோய்க் குறி (NRDS)
பிறந்த குழந்தை சுவாச நோய்க்குறி (NRDS) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / நுரையீரல்
புற்றுநோய்க்கான - ட்யூமர் போர்டு (கூட்டுக்குழு சிகிச்சை)
புற்றுநோய்க்கான - ட்யூமர் போர்டு (கூட்டுக்குழு சிகிச்சை) பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
மத்திய சிறைச்சாலை - தமிழ்நாடு சிறைத்துறை
கடலூா் மாவட்டத்தின் மத்திய சிறைச்சாலை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
இமைமுனைத்திசு வளர்ச்சி
இமைமுனைத்திசு வளர்ச்சி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
சிறுநீரில் இரத்தமாக போகுதல்
சிறுநீரில் இரத்தமாக போகுதலுக்கான காரணங்கள் மற்றும் பரிசோதனைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பு
நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பு -அதன் மாற்றங்களும் அதன் சிகிச்சை முறைகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி (மூத்திரக்காய்) வீக்கம்
ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி (மூத்திரக்காய்) வீக்கம் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரகக் கல் கண்டறிதல் – சிகிச்சைகள்
சிறுநீரகக் கல் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சைகள் முறைகளை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
Back to top