பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 258 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சேனைத் தண்ணீரின் மகத்துவம்
மறக்கப்பட்ட சேனைத் தண்ணீரின் மகத்துவம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள் / மரபு மருத்துவம்
ஆயுர்வேதம்
ஆயுர்வேதம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / / கேரளா மாநிலம் / அனுபவங்கள்
இந்திய மருத்துவ மத்திய கவுன்சில் (சிசிஐஎம்)
இந்திய மருத்துவ மத்திய கவுன்சில் (சிசிஐஎம்)
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
ஹோமியோபதி
ஹோமியோபதியின் அடிப்படைகள், அதன் தீர்வுகள், நடைமுறைகள், இந்திய ஹோமியோபதி நிறுவனங்களின் தகவல் தொகுப்பு ஆகியன இங்கு விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / ஹோமியோபதி மருத்துவம்
Forum சித்த மருத்துவம்
சித்த மருத்துவம் குறித்த தகவல்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடல் நலம்- கருத்து பகிர்வு
சித்த மருத்துவம்
இங்கு சித்த மருத்துவம் சார்ந்த பல்வேறு அம்சங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
அரசு மருத்துவக்கல்லூரி
விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி புள்ளி விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / விழுப்புரம்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அம்மா ஆரோக்கிய திட்டம்
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அம்மா ஆரோக்கிய திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / இதர பொதுவான திட்டங்கள்
சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமம்
மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் பரிந்துரைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்
சருமத்தை அழகாக்கும் குறிப்புகள்
வெயிலின் தாக்கத்தை சமாளிப்பதற்கான மருத்துவம் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
Back to top