பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 178 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சிறப்புக் குழந்தைகளுக்கும் வர்ம சிகிச்சை
சிறப்புக் குழந்தைகளுக்கும் வர்ம சிகிச்சை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள்
அனைவருக்கும் கல்வி திட்டமும் கட்டாயக்கல்வி உரிமைச்சட்டத்தின் ஒத்திசைவும்
அனைவருக்கும் கல்வி திட்டமும் குழந்தைகளுக்கான இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச்சட்டம் 2009ன் ஒத்திசைவும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
ஊனமுற்ற / பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் வகைகள்
ஊனமுற்ற / பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் வகைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
மாற்றுத்திறனாளிகள் - கல்வி உரிமை மற்றும் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல்
மாற்றுத்திறனாளிகள் - கல்வி உரிமை மற்றும் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை - கொள்கை விளக்கம்
மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறையின் கொள்கை விளக்கம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
பிறந்த குழந்தைகள் பராமரிப்பு
பிறந்த குழந்தையின் பராமரிப்பு (Neonate) பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை பராமரிப்பு
குழந்தைகளின் ஸ்பெல்லிங் திறன் மேம்பட
குழந்தைகளின் ஸ்பெல்லிங் திறன் மேம்பட பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி
நேர மேலாண்மையை கற்றுக்கொள்ளும் முறைகள்
நேர மேலாண்மையை கற்றுக்கொள்ளும் முறைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு
குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகளின் உரிமைகள்
குழந்தை இல்லையா? கவலை வேண்டாம்
குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சை பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
Back to top