பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 64 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சிறு தானியங்கள் - விதைப் பெருக்குத் திட்டம்
சிறு தானியங்கள் - விதைப் பெருக்குத் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சிறுதானியங்கள் / சிறுதானியம் - பொதுவான குறிப்புகள்
சிறுதானிய உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் குறிப்புகள்
சிறுதானிய உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சிறுதானியங்கள் / சிறுதானியம் - பொதுவான குறிப்புகள்
தானியங்களின் உமியை அகற்றும் கருவி
தானியங்களின் உமியை அகற்றும் கருவி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / பண்ணை இயந்திரவியல்
சிறுதானியங்களில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள்
பல்வேறு சிறுதானியங்களில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து
வேளாண்மை - விவசாயிகள் பயிற்சி
வேளாண்மை - விவசாயிகள் பயிற்சி 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
சிறுதானிய பயிர்களின் சிறப்பம்சங்கள்
சிறுதானிய பயிர்களின் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
கோ (சியு) 9 கம்பு & கோ (தி) 7 தினை
மாறிவரும் சூழலுக்கேற்ற வரப்பிரசாதம் கம்பு & தினை சாகுபடி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / சிறுதானியங்கள்
சத்து நிறைந்த சிறுதானியப் பயிர்கள்
லாபம் தரும் சத்து நிறைந்த சிறுதானியப் பயிர்கள் பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சிறுதானியங்கள் / சிறுதானியம் - பொதுவான குறிப்புகள்
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்ததல் கொள்கை - தொலைநோக்கு பார்வை
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்ததல் கொள்கை
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
கோழிவளர்ப்புக்கு தேவைப்படும் தீவனங்களில் ஆற்றல் அளிப்பவை
கோழிவளர்ப்புக்கு தேவைப்படும் தீவனங்களில் ஆற்றல் அளிப்பவை பற்றிய குறிப்புகள
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / கோழி வளர்ப்பு
Back to top