பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 168 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஆற்றல்
ஆற்றலின் பயன்பாடைப் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / இந்திய சுற்றுச்சூழல் கரிசணங்கள்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி திறன்
எரிசக்தி
ஆற்றலின் ஆதாரங்கள்
புதுப்பிக்கவல்ல, புதுப்பிக்கப்பட முடியாத ஆற்றல்களின் பயன்பாடுகள் மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி அடிப்படை
சூரிய ஒளி விளக்குகள்
சூரிய ஒளி விளக்குகள் தொடர்பான பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி / சூரிய ஆற்றல்
ஊட்டச்சத்தின் வகைகள்
ஊட்டச்சத்தின் வகைகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து / ஆரோக்கியமான ஊட்டச்சத்து
Comment சூரிய ஆற்றல் திறனில் முன்னணியில் உள்ள மாநிலங்கள்
திறன் மெகாவாட்டில்) சூரிய ஆற்றல் திறனில் முன்னணியில் உள்ள மாநிலங்கள் எவை?
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / சோலார் மின் உற்பத்தி / சூரிய ஆற்றல் திறனில் முன்னணியில் உள்ள மாநிலங்கள்
காற்றாற்றல் மூலம் நீர் இறைத்தல்
காற்றாற்றல் மூலம் நீர் இறைத்தலை பயன்படுத்தும் பல்வேறு மாதிரிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி / காற்றாற்றல்
சூரிய மின்சக்தி
சூரிய மின்சக்தி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி / சூரிய ஆற்றல்
இயற்பியல் - பொது அறிவு வினா- விடைகள்
இயற்பியல் சார்ந்த பொது அறிவு வினா- விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொது அறிவு வினா விடைகள்
Back to top