பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 18 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நீர்பிடிப்பு பகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்
நீர் தேக்க மேலாண்மைத் திட்டம் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
நவீன நகரங்கள் எதிர்கொண்டுள்ள சவால்கள்
நவீன நகரங்கள் எதிர்கொண்டுள்ள சவால்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / ஸ்மார்ட் நகரங்கள்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் - திட்டங்கள்
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்தியை மேம்படுத்தும் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
பன்னாட்டு அரசியல் நிறுவனங்கள் அமைப்பு
பன்னாட்டு அரசியல் நிறுவனங்கள் அமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
உணர் உறுப்புகள்
உணர் உறுப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
சோலார் மேற்கூரைகளின் நவீன தொழிற்நுட்பம்
சோலார் மேற்கூரைகளின் நவீன தொழிற்நுட்பம் குறித்து இங்கே காணலாம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி திறன் / எரிசக்தி திறன் தொழில்நுட்பங்கள்
மத்திய உப்பு மற்றும் கடல்சார் ரசாயன ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
மத்திய உப்பு மற்றும் கடல்சார் ரசாயன ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
Comment சோலார் பொருட்கள் உற்பத்தி தொழில்
சோலார் பொருட்கள் உற்பத்தி தொழில் தொடங்க அலோசனையும் பயிற்ச்சியும் தேவை
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தொழில் தொடங்குவதற்கான வழிகாட்டு நெறிகள் / சோலார் பொருட்கள் உற்பத்தி தொழில்
பரவும் தன்மையற்ற தொழில் சம்மந்தமான நோய்கள்
பரவும் தன்மையற்ற நோய்கள் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தொற்றா நோய்கள்
பொது நிதியியலில் மின்னணு முன்னேற்றங்கள்
பொது நிதியியலில் மின்னணு முன்னேற்றங்கள் பற்றியும் வளங்களை திறம்பட பயன்படுத்துதல் பற்றியும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / டிஜிட்டல் இந்தியா
Back to top