பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 488 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து அளவுகள்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து அளவுகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து
திட்டஉணவு - ஒரு அறிமுகம்
திட்டஉணவு தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து / திட்ட உணவு
சமைக்கும் முறைகள் - நன்மைகளும் தீமைகளும்
சமைக்கும் முறைகளில் உள்ள நன்மை தீமைகளைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
உணவுக் கட்டுப்பாட்டுப் பழக்கங்களுக்கான நெறிமுறைகள்
முதியோர்களின் வாழ்க்கையில் உணவுக் கட்டுப்பாட்டுப் பழக்கங்களுக்கான நெறிமுறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதியோர் உடல்நலம்
மருத்துவமனையில் திட்டஉணவு அமைப்பு துறை
மருத்துவமனையில் உள்ள திட்டஉணவு அமைப்பு துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து / திட்ட உணவு
மதிய உணவுத்திட்டம் - ஒரு சமூகமாயமாக்கும் செயல்முறை
மதிய உணவுத் திட்டத்தின் தொடக்கம் மற்றும் அதன் தாக்கம் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / இதர பொதுவான திட்டங்கள்
இந்தியர்களுக்கான சமவிகித உணவு வழிமுறைகள்
இந்தியர்களுக்கான சமவிகித உணவு வழிமுறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து
சமவிகித உணவுப் பட்டியலின் நோக்கங்கள்
சமவிகித உணவுப் பட்டியலின் நோக்கங்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்ததல் கொள்கை - தொலைநோக்கு பார்வை
தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்ததல் கொள்கை
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
காய்ச்சலுக்கான திட்ட உணவு
காய்ச்சலுக்கான திட்ட உணவு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து / திட்ட உணவு
Back to top