பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 14 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் / நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு
Forum வறுமை ஒழிப்பு
கிராமிய அல்லது நகர்புற வறுமை ஒழிப்புத் தொடர்பான திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களைப் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூக நலம்- கருத்து பகிர்வு
Comment நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு
இடம் இல்லாதவர்களும் பிரதம மந்திரியின் ஆவாஸ் யோஜ்னா திடத்தில் இணைய முடியுமா? அவ்வாறு இணைய என்ன செய்ய வேண்டும்?
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / வறுமை ஒழிப்பு / நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு
நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
வறுமை மற்றும் வேலையின்மை
வறுமை மற்றும் வேலையின்மை (Poverty and Unemployment) தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை / பொருளாதாரம்
தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும் தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனம் சார்ந்த திட்டங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / திருநெல்வேலி
சுற்றுச்சுழல் வளர்ச்சி மற்றும் பேரிடர் - பஞ்சதத்துவ சமநிலை
சுற்றுச்சுழல் வளர்ச்சி மற்றும் பேரிடர் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
சமுதாய நல செவிலியர் துறையின் அடிப்படை செயல் நடைமுறைகள்
சமுதாய நல செவிலியர் துறையின் அடிப்படை செயல் நடைமுறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் 2018 - 19
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
பேரிடர் மேலாண்மை
பேரிடர் மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / பேரழிவுகள் / தமிழ்நாடு மாநிலப் பேரிடர் மேலாண்மை முகமை
Back to top