பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 18 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நம்ம சென்னை - கைப்பேசி செயலி
சென்னை மக்களின் குறைதீர்ப்புக்கு உதவும் `நம்ம சென்னை' என்ற மொபைல் செயலி பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மொபைல்வழி சேவைகள்
ஈரப்புலங்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள்
ஈரப்பபுலங்களுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களை பற்றிய குறிப்புகளைப் பற்றி காண்போம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / ஈரப்புலங்கள் பாதுகாப்பு
உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள்
உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / முக்கிய தினங்கள்
பாதுகாப்பு துறை வளர்ச்சி
பாதுகாப்பு துறை வளர்ச்சி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சி
பாதுகாக்கும் உரிமை
குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பது, அதில் உள்ள பிரச்சினைகள் போன்றவை குறித்த பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகளின் உரிமைகள்
இந்தியா எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் மற்றும் தேசிய நலன்
இந்தியா எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் மற்றும் தேசிய நலன் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
மின்னியல்
மின்னியல் குறித்த தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை
இயற்கைப்பேரிடர்கள்
இயற்கைப்பேரிடர்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / பேரழிவுகள் / தமிழ்நாடு மாநிலப் பேரிடர் மேலாண்மை முகமை
தள கொள்கைகள்
அரிய பொது அறிவுத் தகவல்கள்
அரிய பொது அறிவுத் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொது அறிவு வினா விடைகள்
Back to top