பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 185 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பிளாஸ்டிக்
பிளாஸ்டிக் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / கழிவு மேலாண்மை
நீர் சுத்திகரிப்பு
சுற்றுப்புறத் தூய்மை, நீரின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அதன் சுத்திகரிப்பு பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
புழுதியில் நேரடி நெல் விதைப்பிற்கேற்ற சூழல்
தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் புழுதி வயலில் நேரடி நெல் விதைப்பிற்கேற்ற சூழல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / நெல் சாகுபடி / தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் புழுதியில் நேரடி நெல் சாகுபடி
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / மாசுபாடு
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை
கடலூா் மாவட்டத்தின் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
மழை நீர் சேகரிப்புக்குப் புது வழிகாட்டி முறைகள்
மழை நீர் சேகரிப்புக்குப் புது வழிகாட்டி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு / மழைநீர் சேகரிப்பு
நீர் நிர்வாகம்
நீர் நிர்வாகம் (Water Management) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
பசுமைப் புரட்சி
அடிக்கடி நிகழும் பஞ்சத்திற்கு தீர்வாக பசுமைபுரட்சி அமைகிறது. இங்கு சற்று விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நிலையான மேம்பாடு
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை - நிர்வாக அமைப்பு
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் நிர்வாக அமைப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறை - நிர்வாகம்
பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறையின் நிர்வாகம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
Back to top