பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 41 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பன்றி காய்ச்சல் தடுப்பு முறை
பன்றி காய்ச்சலிலிருந்து தப்பிக்க செய்ய வேண்டிய பல குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / காய்ச்சல் / பன்றி காய்ச்சல்
டெங்கு, பன்றிக்காய்ச்சல் வந்தால் செய்ய வேண்டியவை
டெங்கு, பன்றிக்காய்ச்சல் வந்தால் அதனை தடுக்கும் வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள்
பன்றிக் காய்ச்சலை குணப்படுத்தும் கபசுரக் குடிநீர்
சித்த மருத்துவ நிபுணர்கள் அளித்துள்ள தகவல் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / காய்ச்சல் / பன்றி காய்ச்சல்
label_popoll பன்றி காய்ச்சல்
பன்றி காய்ச்சலை அரசாங்கம் மற்றும் தனி நபரின் நடவடிக்கைகள் மூலமே முற்றிலும் ஒழிக்க முடியும்.
அமைந்துள்ள கருத்து வாக்கெடுப்பு
பன்றி காய்ச்சல் நோய் (ஸ்வைன் இன்ப்ளூயென்ஸா)
பன்றி காய்ச்சல் நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் அது வராமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்னும் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / காய்ச்சல் / பன்றி காய்ச்சல்
பன்றி காய்ச்சல்
பன்றி காய்ச்சல் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் இங்கு பெறலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
பன்றி வளர்ப்பு
இந்த தலைப்பில் பன்றி வளர்ப்பு, பன்றிகளின் இனங்கள், இனப்பெருக்கம், பன்றிகளின் உணவு மேலாண்மை, வளர்ப்பிற்கான பன்றிகள், பன்றிகளின் நோய் கட்டுப்பாடு பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
வைரஸ் காய்ச்சல்களை விரட்டும் நிலவேம்புக் கஷாயத்தின் மகத்துவம்
வைரஸ் காய்ச்சல்களை விரட்டும் நிலவேம்புக் கஷாயத்தின் மகத்துவம்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
நோயின் ஆதாரம் எது?
நோயின் ஆதாரம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கியூ-காய்ச்சல்
கியூ-காய்ச்சல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
Back to top