பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 166 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பல் மருத்துவக் கவுன்சில் (டிசிஐ)
பல் மருத்துவக் கவுன்சில் (டிசிஐ) பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
மதிப்பீட்டுக் கருவிகளும் நுட்பங்களும்
கணிதத்தில் தொடர் மற்றும் முழுமையான மதிப்பீட்டுக் கருவிகளும் நுட்பங்களும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
விளையாட்டு பொறியியல் படிப்பு
விளையாட்டு பொறியியல் படிப்பின் அம்சங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
இந்திய ரிமோட் சென்சிங் கல்வி நிறுவனம்
இந்திய ரிமோட் சென்சிங் கல்வி நிறுவனம்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
தரவு விஞ்ஞானி
தரவு அறிவியல் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் குவகாத்தி
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் குவகாத்தி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / அகில இந்திய தொழிற்நுட்ப கவுன்சில்
பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (யு.ஜி.சி.)
பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (யு.ஜி.சி.) பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
பல் மருத்துவ கல்லூரிகள்
பல் மருத்துவ கல்லூரிகளின் பட்டியல்
அமைந்துள்ள கல்வி / / கல்லூரிகள் / மருத்துவக்கல்லூரிகள்
நாடகத்திற்கான தேசிய கல்வி நிறுவனம்
நாடகத்திற்கான தேசிய கல்வி நிறுவனம் பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
மினரல்கள் மற்றும் மெட்டீரியல்கள் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ஐ.எம்.எம்.டி)
மினரல்கள் மற்றும் மெட்டீரியல்கள் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ஐ.எம்.எம்.டி)
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
Back to top