பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 205 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கோடை விடுமுறையில் செய்ய வேண்டிய 25 பணிகள்
மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் கோடை விடுமுறையில் செய்ய வேண்டிய 25 பணிகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
மெட்ரிக் பள்ளி தொடங்கும் முறைகள்
மெட்ரிக் பள்ளி தொடங்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
கல்வி திட்டம்
கல்வி சார்ந்த திட்டங்கள் மற்றும் அதன் பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
ஆரம்பநிலை, இடைநிலை & உயர் கல்வி திட்டங்கள்
ஆரம்பநிலை, இடைநிலை & உயர் கல்வி திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / திருநெல்வேலி
கல்வி
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் கல்வி விவரங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / தூத்துக்குடி
சர்வ சிக்ஷா அபியான் எனப்படும் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் (SSA)
சர்வ சிக்ஷா அபியான் எனப்படும் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் (SSA) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
பள்ளிகளை மேற்பார்வையிடுதல் மற்றும் கண்காணித்தல்
பள்ளிகளை மேற்பார்வையிடுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
தொடக்கக் கல்வியின் சவால்கள்
தொடக்கக் கல்வியின் சவால்கள் என்னவென்று இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம்
ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மாநில அரசுத் திட்டங்கள்
Back to top