பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 13 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
பிற உறுப்புகள் சார்ந்த உடல்நலக் குறைபாடுகள் சில இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள்
உடல் இயக்க நிலைமாறும் மாடுகளுக்கான தீவன மேலாண்மை
உடல் இயக்க நிலைமாறும் மாடுகளுக்கான தீவன மேலாண்மை முறை குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
தூக்கமின்மை
தூக்கமின்மையின்மையை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
பதற்றக் குறைபாடுகள்
பதற்றக் குறைபாடுகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மன நலம்
சுகாதார வாழ்க்கை முறைகள்
சுகாதார வாழ்க்கை முறைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதியோர் உடல்நலம்
செழுமையான வாழ்விற்குச் செல்லப்பறவை வளர்ப்பு
செல்லப்பறவை வளர்ப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு / பறவை வளர்ப்பு
முதுமையில் உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
முதுமையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் முதுமையில் உடல் நலத்தை பேணுதல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
குழந்தை வளர்ச்சி மற்றும் இளம்பருவ கற்கும் தன்மை
இத்தலைப்பில் குழந்தை வளர்ச்சி மற்றும் இளம்பருவ கற்கும் தன்மை குறித்த தகவல்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை பராமரிப்பு
இனப்பெருக்க சுகாதாரம்
இந்த தலைப்பு பெண்களின் இனப்பெருக்க சுகாதாரம் தொடர்பான முக்கிய செயல்முறைகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் அமைப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
பிரசவத்திற்கு பின் கவனிக்க வேண்டியவை
பிரசவத்திற்கு பின் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
Back to top