பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 9 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
புற்றுநோய் - எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
புற்றுநோயை கண்டறிய மேற்கொள்ள வேண்டிய பரிசோதனைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
மனிதக் காம்புக்கட்டி வைரஸ் தொற்று & கருப்பைப் புற்று
மனிதக் காம்புக்கட்டி வைரஸ் தொற்று & கருப்பைப் புற்று பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
கழிவு மேலாண்மையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்
கழிவு மேலாண்மை பற்றிய தகவல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / கழிவு மேலாண்மை
முழு உடல் பரிசோதனைகளின் வகைகள்
முழு உடல் பரிசோதனைகளின் வகைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பயனுள்ள முதலுதவி குறிப்புகள்
பொதுவாக ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான முதலுதவி குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
காற்றினிலே வரும் மாசு
காற்றினிலே வரும் மாசு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / மாசுபாடு
பொதுவான உடற்பயிற்சிகள்
பல்வேறு வகையான உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் அதன் செய்முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
பொதுவான பிரச்சனைகள்
காய்ச்சல், மலச்சிக்கல், தலைவலி போன்ற பொதுவான பிரச்சனைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
கண் பாதுகாப்பு
கண் பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
Back to top