பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 447 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்
பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
பெண்மையை போற்றுவோம்!
பெண்மையும் பெண் உரிமை பற்றின ஒரு பார்வை
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
பெண்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம்
பெண்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் / பெண்களுக்கான திட்டங்கள்
பாதுகாப்பான தாய்மை
பாதுகாப்பான தாய்மை தொடர்புள்ள முக்கிய குறிப்புகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
பெண்குழந்தையைக் காப்போம், கற்பிப்போம்
இத் தட்டதைப் பற்றிய முழு விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
காயம் ஏற்படுவதை தடுத்தல் (காயத்தடுப்பு)
காயத்தடுப்பு பற்றிய முக்கிய தகவல்கள் மற்றும் உபதகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
தேசிய அக்கறைகளும், கல்வியும்
கல்விக்குப் புனராக்கமும், புத்தாக்கமும் தரவும், அக்கல்வியின் வாயிலாகத் தேசிய அக்கறைகளைப் பேணி பல நலன்களைச் செப்பம் செய்து கொள்ளவும் திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன. அவற்றைப் பற்றி இங்கு காண்போம்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
தனிப்பட்ட சுகாதாரம்
தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை பராமரிக்க தேவையான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை
பெண்கள் வேலை : நம்பிக்கைக்கு எதிரான நம்பிக்கை
பணி ஆற்றலில் பெண்களின் பங்கேற்பு விகிதம் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / தொழிலாளர் நலன்
பெண் குழந்தையைப் பாதுகாப்போம் - கற்பிப்போம்
பெண் குழந்தையை பாதுகாப்போம், கற்பிப்போம் (பி.பி.பி.பி) திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
Back to top