பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 652 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சுற்றுலாவில் சந்தை இயல் – ஓர் கண்ணோட்டம்
சுற்றுலாவில் சந்தை இயல் – ஓர் கண்ணோட்டம்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / சுற்றுலா துறை
பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும்
பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும்
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
சுற்றுலாவைத் திட்டமிடுதலும் மேம்படுத்தலும்
சுற்றுலாவைத் திட்டமிடுதலும் மேம்படுத்தலும்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / சுற்றுலா துறை
மின் ஆளுமை ஆணையரகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை
மின் ஆளுமை ஆணையரகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள்
சுற்றுலாவின் சமூக, பொருளாதார விளைவுகள்
சுற்றுலாவின் சமூக, பொருளாதார விளைவுகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / சுற்றுலா துறை
மாவட்ட ஊரக வளாச்சி முகமை
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஊரக வளாச்சி முகமை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / தூத்துக்குடி
நிர்வாக அமைப்பு
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் நிர்வாக அமைப்பு சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / திருச்சிராப்பள்ளி
சுகாதாரம்
கடலூர் மாவட்டத்தின் சுகாதார துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை
மாவட்டத்தின் சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
தாய் சேய் நலம்
தாய் சேய் நலம் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
Back to top