பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 17 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Forum மனித உரிமைச் சட்டங்கள்
மனித உரிமைச் சட்டங்கள் சார்ந்த தகவல்களை இங்கு விவாதிக்கலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூக நலம்- கருத்து பகிர்வு
Comment மனித உரிமை ஆணையம்
மாநில மனித உரிமை ஆணையம், தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் போன்றவை வெறும் கண்துடைப்பு அரசு நிறுவனமாக இல்லாமல், தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு காவல் துறை, சிறைத் துறைக்கும் மற்ற அரசுத் துறை நிறுவனத்துக்கும் வருகை தந்து, மனித உரிமையின் பயன்களை மக்கள் பெற செயல்பட வேண்டும். இந்த மனித உரிமைச் சட்டங்கள் பொதுமக்களுக்கு மிகப்பெரிய பயனளிக்கக் கூடிய சட்டமாகும். எனவே, அரசு மனித உரிமைகளை பொதுமக்களிடம் தெளிவாகக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மனித உரிமைச் சட்டங்கள் / மனித உரிமை ஆணையம்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மனித உரிமை
மனித உரிமைகளுக்கான இந்தியக் கல்வி நிறுவனம்
மனித உரிமைகளுக்கான இந்தியக் கல்வி நிறுவனம்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
இந்திய அரசியலமைப்பு
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பாட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
இந்திய அரசியலமைப்பு ஷரத்துகள்
இந்திய அரசியலமைப்பின் ஷரத்துகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
மக்களாட்சி - ஓர் கண்ணோட்டம்
மக்களாட்சி முறையின் தோற்றம் மற்றும் வகைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
கல்விக்கான இந்திய அரசியலமைப்பின் விதிகள்
கல்விக்கான இந்திய அரசியலமைப்பின் விதிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பெண்கள் முன்னேற்றம், குழந்தைத் திருமணங்கள் போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
இந்திய அரசாங்கமும் அரசியலும்
இந்திய அரசாங்கமும் அரசியலும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
Back to top