பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 7 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Comment Re: மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
நான் சமூக பிரச்சனை களை நிறைய பார்த்து சரி செய்துள்ளேன். நாளிதழ் மூலமாகவும் தன்னார்வ நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் எனக்கு உங்களின் மனித உரிமை ஆணையத் தில் உறுப்பினராகி செயல் பட விருப்பம் உங்கள் பதிலுக்காக காத்திருப்பேன். நன்றி
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமூக சேவை / மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
Comment மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
நான் மனித உரிமை மீறல்கள் ஆணையத்தில உறுப்பினர் ஆக நான் விரும்புகிறேன் அதற்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமூக சேவை / மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
Comment Re: மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
நான் மனித உரிமை மீறல்கள் ஆணையத்தில உறுப்பினர் ஆக நான் விரும்புகிறேன் அதற்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமூக சேவை / மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
Comment Re: மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
நான் மனித உரிமை மீறல்கள் ஆணையத்தில உறுப்பினர் ஆக நான் விரும்புகிறேன் அதற்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமூக சேவை / மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
Comment Re: மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
அய்யா வணக்கம்! நான் சமுகப்பணியியல் முதுகலை பட்டம் முடித்து தற்பொழுது ௬ ஆண்டுகளாக சமூகம் சார்ந்த பணியில் உள்ளேன், என் நண்பர் ஒருவரின் உதவியுடன் ஆதரவற்றோர்களுக்கான அறக்கட்டளை ஒன்றை ஆரம்பிக்க உள்ளேன் மேலும் அரசு நிதி மற்றும் அரசு திட்டங்கள் செயல் படுத்த உள்ள வழிமுறைகள் என்ன என்று சில சந்தேகங்கள் உள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமூக சேவை / மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
Comment Re: மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
நான் எங்கள் பகுதி மட்டும் அல்ல எங்கு நடக்கும் தவறையும் பார்க்கத்தான் முடிகிறது ஆனால் தட்டிக்கேட்க முடியவில்லை கோவம் மற்றும் வெறுப்பு என்மேல் எனக்கே உள்ளது நான் இதற்காக என்ன செய்யலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமூக சேவை / மனித உரிமை ஆணையத்தில உறுப்பினர் சேர்க்கை
தேசிய குழந்தைகள் உரிமைக்கான பாதுகாப்பு ஆணையம்
தேசிய குழந்தைகள் உரிமைக்கான பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் பணிகள், அமைப்பு முறை போன்றவை இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகளின் உரிமைகள்
Back to top