பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 86 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மரபு மருத்துவம்
மரபு மருத்துவம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள்
சேனைத் தண்ணீரின் மகத்துவம்
மறக்கப்பட்ட சேனைத் தண்ணீரின் மகத்துவம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள் / மரபு மருத்துவம்
மருத்துவ முறைகள்
ஆயுஷ், இயன்முறை மற்றும் மரபு மருத்துவம் போன்ற மருத்துவ முறைகள் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம்
மகிழ்ச்சியான கர்ப்ப காலத்திற்கு மரபு மருத்துவம்
கர்ப்ப காலத்திற்கு ஏற்ற மரபு மருத்துவம் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள் / மரபு மருத்துவம்
பிறப்புக்கு முன்பே பாலினம் கண்டறிதல் (பாலின தேர்வு தடைச்சட்டம்) 1992
பிறப்புக்கு முன்பே பாலினம் கண்டறிதல் (பாலின தேர்வு தடைச்சட்டம்) 1992 பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
வெள்ளணுப்புற்று
வெள்ளணுப்புற்று பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / புற்று நோய்
வழுக்கை
வழுக்கை ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் நோய் மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
மரபு மருத்துவத்தில் மலச்சிக்கலை நெறிப்படுத்தும் முறை
மரபு மருத்துவத்தில் மலச்சிக்கலை நெறிப்படுத்தும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள் / மரபு மருத்துவம்
காதுகேளாமை
காதுகேளாமை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காது-மூக்கு-தொண்டை
மருந்தாகும் நாட்டுக் கோழி, நோய் தரும் பிராய்லர் கோழி
நாட்டுக் கோழி மற்றும் பிராய்லர் கோழி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top