பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 67 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும்
பொருளாதார வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும்
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
மாவட்ட ஊரக வளாச்சி முகமை
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஊரக வளாச்சி முகமை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / தூத்துக்குடி
தேசிய நீர் கொள்கை
தேசிய நீர் கொள்கை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
கடலூர் பெருநகராட்சி
கடலூர் பெருநகராட்சி சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
கிராமப்புற வளர்ச்சி
கிராமப்புற வளர்ச்சி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / கிருஷ்ணகிரி / துறைகள்
Comment Re: தமிழ் நாடு எதிர் நோக்கியுள்ள குடிநீர் பற்றாக்குறையை எவ்வாறு எதிர் நோக்கலாம்?
முதலில் தண்ணீரை வீணாக்கக்கூடாது என்று எண்ணம் வரவேண்டும். தண்ணீர் சிக்கனம் தேவை அனைவருக்கும் இதனால் தண்ணீர் தேவை குறையும் . சூற்றுசூழலை பாதுக்காக்க வேண்டும் என்றால் நீர்நிலைக்களைவும் ஆறுகள் கடல்களையும் தூய்மையாக வைக்க வேண்டும், மரங்களை வளர்த்து மழை பொலிவை உண்டாக்க வேண்டும். மழை நீர் சேகரிப்பை ஒவ்வெருவரும் உறுதி செய்ய வேண்டும். அரசும் புதிய நீர்நிலைக்களை உருவாக்கி பழைய நீர்நீலைக்களை தூர்வாரவேண்டும் மற்றும் மணல் திருடையும் தடுக்க வேண்டும் மீறினால் மிக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மணல் குவாரிகளை அமைப்பது கைவிட வேண்டும் . எதிர்காலத்தை நினைப்போம் வாழ்வில் வளம் பெறுவோம் .
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / சமுதாயத்தில் ஓர் மாற்றம் / தமிழ் நாடு எதிர் நோக்கியுள்ள குடிநீர் பற்றாக்குறையை எவ்வாறு எதிர் நோக்கலாம்?
மழை நீர் அறுவடை முறைகள்
மழை நீர் அறுவடை முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு / மழைநீர் சேகரிப்பு
சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலம் -திட்டச்சுருக்கம்
சிறப்புப் பொருளாதார மண்டலம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள்
வேளாண்மைத் துறை 2018 - 19
வேளாண்மைத் துறை 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
Back to top