பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 55 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
அனைவரும் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சித் திட்டம்
அனைவரும் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சித் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படைகள்
அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
அரசியல் கட்சிகள்
அரசியல் கட்சிகளின் தோற்றம் மற்றும் வகைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
இணைய வழி அணுகுமுறை – ஓர் முன்னோட்டம்
இணைய வழி அணுகுமுறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம்
இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / சுற்றுலா துறை
இந்திய செலவு மற்றும் பணிகள் கணக்காளர்கள் கல்வி நிறுவனம்
இந்திய செலவு மற்றும் பணிகள் கணக்காளர்கள் கல்வி நிறுவனம்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
இந்திய இளைஞர்கள் – புலம்பெயர்வு
உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள இந்திய இளைஞர்களின் பணி மற்றும் திறன் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / சமூக அக்கறை - ஓர் பார்வை
இந்திய குடிமையியல் பணித் தேர்வுக்கான முக்கிய துறைகள்
இந்திய குடிமையியல் பணித் தேர்வெழுதுவோர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய துறைகள் மற்றும் அவர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய திறன்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி / போட்டித்தேர்வுக்கு உதவும் தகவல்கள்
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம், மும்பை (இ.தொ.க. மும்பை
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம், மும்பை (இ.தொ.க. மும்பை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / அகில இந்திய தொழிற்நுட்ப கவுன்சில்
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் குவகாத்தி
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் குவகாத்தி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / அகில இந்திய தொழிற்நுட்ப கவுன்சில்
Back to top