பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 494 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஈரப்புலங்களைப் பாதுகாப்பீர்
எந்த நிலத்தின் நீர்மட்டம் ஓர் ஆண்டில் அனேக நாட்கள் தரைமட்டத்தை ஒட்டி அல்லது அதற்கு மேலே இருக்கின்றதோ, அந்த நிலங்கள் ஈரப்புலங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / ஈரப்புலங்கள் பாதுகாப்பு
ஈர நிலச்சூழல்
ஈர நிலச்சூழல் – ஓர் பார்வை
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
ஆந்த்ராக்ஸ்
ஆந்த்ராக்ஸ் நோயின் காரணங்கள் மற்றும் மேலாண்மை முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள்
ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா
ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
நிலக் குத்தகை
நிலக் குத்தகை தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள் / சொத்து குறித்த தகவல்கள்
பத்திர பதிவுத்துறை அளிக்கும் மின்னணு சேவைகள்
பத்திர பதிவுத்துறை அளிக்கும் மின்னணு சேவைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / பதிவுத்துறையின் சேவைகள் / நிலப்பதிவு துறை
தேசிய ஆயுஷ் இயக்கம்
தேசிய ஆயுஷ் இயக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
புஞ்சை செழிக்க உதவும் பண்ணைக்குட்டைகள்
பண்ணைக்குட்டைகள் அமைப்பதின் பயன்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
ராஷ்ட்ரீய உச்சதர் சிக்ஷா அபியான் (RUSA)
ராஷ்ட்ரீய உச்சதர் சிக்ஷா அபியான் (RUSA) திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
இந்தியாவின் பொருள்கள் மற்றும் சேவை வரி – ஒரு அடிப்படை மாற்றம்
இந்தியாவின் பொருள்கள் மற்றும் சேவை வரி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை / வரி சீர்திருத்தங்கள்
Back to top