பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 157 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
‘ஜன்தன்’-ல் இருந்து ஜன் சுரக்ஷாவிற்கு
ஜன்தன் திட்டத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் நன்மைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / இந்திய அரசு திட்டங்கள்
ஊழியர் வருங்கால நிதி அமைப்பு(EPFO)
ஊழியர் வருங்கால நிதி அமைப்பு(EPFO) பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள் / நிதி சார்ந்த தகவல்கள்
எங்களுடன் இணையுங்கள்
விகாஸ்பீடியாவை பிற வலை தளங்களில் இணைப்பதற்கான வழிமுறைகளும் விதிமுறைகளும்
அமைந்துள்ள எங்களை பற்றி
எங்களைப் பற்றி
எளிமையாக்கப்பட்ட தட்கல் முன்பதிவு திட்டம்
தட்கல் முன்பதிவு திட்டம் குறித்த தகவல்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / பதிவுத்துறையின் சேவைகள் / சான்றிதழ்கள், ரயில் / பேருந்து முன்பதிவு சேவைகள்
சட்ட முறை நிறுவனங்கள்
சட்ட முறை நிறுவனங்களின் இணையதள இணைப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / குடிமக்களுக்கான சேவைகள் / அரசாங்க வலைதளங்கள்
சட்டிஸ்கர்
சட்டிஸ்கரில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநிலங்கள்
சண்டிகர்
சண்டிகரில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களை பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநிலங்கள்
சான்றுகள் வழங்குவதில் கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கடமைகள்
சான்றுகள் வழங்குவதில் கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கடமைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / குடிமக்களுக்கான சேவைகள் / சான்றிதழ்களும் அதன் துறைகளும்
சாமானியர்களுக்காக உருவான இலவச சட்ட உதவி மையங்கள்
சாமானியர்களுக்காக உருவான இலவச சட்ட உதவி மையங்கள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / குடிமக்களுக்கான சேவைகள் / ஆஃப்லைன் சேவைகள்
Back to top