பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 28 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எங்களைப் பற்றி
வளர்ச்சிக்கான இராணுவ அறிவியலும், தொழில்நுட்பமும்
வளர்ச்சிக்கான இராணுவ அறிவியலும், தொழில்நுட்பமும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
மத்திய எலெக்ட்ரானிக் இன்ஜினீயரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்
மத்திய எலெக்ட்ரானிக் இன்ஜினீயரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
பார்வைக்குறைபாட்டில் தகவல் தொடர்பு நுட்பத்தின் பங்கு
பார்வைக்குறைபாட்டில் தகவல் தொடர்பு நுட்பத்தின் பங்கு பற்றி தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
வேளாண்மைத் துறை 2018 - 19
வேளாண்மைத் துறை 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
தோட்டக்கலை
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / விருதுநகர்
கல்வி
ஸ்மார்ட் சிட்டி வளர்ச்சியில் இந்தியா
ஸ்மார்ட் சிட்டி வளர்ச்சியில் இந்தியாவின் நிலை குறித்த இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / ஸ்மார்ட் நகரங்கள்
தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தித் திட்டம்
தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தித் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / கால்நடை பராமரிப்பு & கோழி வளர்ப்பு தொடர்பானவை
நீடித்த வேளாண்மைக்கான தேசியத்திட்டம் (NMSA)
நீடித்த வேளாண்மைக்கான தேசியத்திட்டம் (NMSA) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
Back to top