பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 79 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
இந்த பிரிவில் கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு தொடர்பான சட்டங்கள்,நடவடிக்கைகள், கொள்கைகள், திட்டங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அம்சங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் / கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு
Comment கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
ஐயா வணக்கம் கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் ஏட்டில் இல்லாமல் செயல்படுத்த வேண்டி பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்... ப.சங்கர்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / வறுமை ஒழிப்பு / கிராமிய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க நிதி
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க நிதி பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் / நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு
இளைஞர் அமைப்பு
இளைஞர் அமைப்பின் நோக்கம் மற்றும் அதன் பொறுப்புகள் குறித்த தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் நோக்கம் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களின் பொறுப்புகள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
சமூக நலம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க சிறப்பு நிதி
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க சிறப்பு நிதி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
Comment Re: வறுமை ஒழிப்பு
எந்த பணிக்கும் ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை ஆனால் வேலையில்லாமல் பெரும்பாலானோர் இருக்கின்றனர்.படிப்புடன் இங்கு வேலை இணைக்கப்படுகிறது படிப்பு வேறு ,வேலை வேறு மக்கள் மனதில் மாற்றுச்சிந்தனை தோன்ற வேண்டும் உடல் உழைப்பை அங்கீகரிக்க வேண்டும் மூளை உழைப்பு மட்டும் போதாது என்று மக்கள் உணரும் வரை இந்த வறுமை ஒழிப்புத்திட்டங்கள் பெயரளவுக்குதான் பயண்படும்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / இந்தியாவில் வறுமை ஒழிப்பு / வறுமை ஒழிப்பு
Back to top