பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 214 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
அனைவரும் அறிய வேண்டிய விழிப்புணர்வு தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு
உடல்நலம்
மாணவரின் குரல்
விழிப்புணர்வுப் பயிற்சி பற்றிய கருத்து
அமைந்துள்ள வாசகர் அனுபவங்கள்
டெங்கு விழிப்புணர்வு செயலி
மக்கள் நலவாழ்வு (ம) குடும்பநலத் துறை சார்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட டெங்கு காய்ச்சல் குறித்த மொபைல் செயலி (Fight Dengue TN) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
குழந்தை உரிமைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு ஆதாரவளங்கள்
குழந்தை உரிமைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு தொடர்பான ஆதாரவளங்கள் இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / கல்வி சார்ந்த ஆதார வளங்கள்
ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் ஆளுமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
சுகாதார விழிப்புணர்வு
சுகாதாரம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு
வங்கி சாரா மேற்பார்வைத் துறை
வங்கி சாரா மேற்பார்வைத் துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி / துறைகள்
உலக புற்றுநோய் தினம்
உலக புற்றுநோய் தினம் (World Cancer Day) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / முக்கிய தினங்கள்
மின்னாட்சி
மின்-ஆளுமை பிரிவில் ஒரு தனி மனிதருக்கு கிடைக்கும் ஆன்லைன் சேவைகள், அரசின் மின்-ஆளுமை திட்டங்கள், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் முதலியன பற்றிய தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
Back to top