பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 10 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பாங்க் ஆப் இந்தியா
பாங்க் ஆப் இந்தியா பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள் / தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
பாங்க் ஆப் மஹராஷ்டிரா
பாங்க் ஆப் மஹராஷ்டிரா பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள் / தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
அலஹாபாத் வங்கி
அலஹாபாத் வங்கி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள் / தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்
நெல் விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள்
சீரான நெல் அறுவடைக்கு உதவும் குறிப்புகள் மற்றும் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தின் ஆதரவு பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்படுகின்றன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள்
சில்பாலின் முறை மண்புழு உரத்தயாரிப்பு
சில்பாலின் முறை மண்புழு உரத்தயாரிப்பு குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / மண்புழு உரம்
விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள்
நல்ல பயிர் உற்பத்திக்கு தொடர்பான உதவிக்குறிப்புகள், கிடைக்ககூடிய வளங்கள் மற்றும் பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த நிறுவனங்கள் அளிக்கும் அறிவு ஆதரவுகள் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்படுகின்றன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
உயிராற்றல் வேளாண்மை
உயிராற்றல் வேளாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அங்கக வேளாண்மை
சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
பல்வேறு பயிர்களின் சாகுபடி குறிப்புகள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்படுகின்றன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
உயிர் உர தொழில்நுட்பம்
உயிர் உர தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அங்கக வேளாண்மை
சிவகங்கை
சிவகங்கை மாவட்டத்தின் வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழ்நாடு / மாவட்டத்தின் - வரலாற்று சுவடுகள்
Back to top