பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 56 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Comment Re: இயற்கையே நமது எதிர் காலம்
உலகம் வெப்பமயமாதலை தடுக்க வேண்டும் அதற்க்கு நாடுமுழுவதும் ஒரு நபர் ௧௦மரக்கன்று நடவேண்டும் என்ற அரசாணையை மத்யசர்க்கர் மாநிலசர்க்கர் பிறப்பிக்கவேண்டும்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / சுற்றுச்சூழலில் நமது கடமை / இயற்கையே நமது எதிர் காலம்
Comment Re: இயற்கையே நமது எதிர் காலம்
உலகம் வெப்பமயமாதலை தடுக்க வேண்டும் அதற்க்கு நாடுமுழுவதும் ஒரு நபர் ௧௦மரக்கன்று நடவேண்டும் என்ற அரசாணையை மத்யசர்க்கர் மாநிலசர்க்கர் பிறப்பிக்கவேண்டும்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / சுற்றுச்சூழலில் நமது கடமை / இயற்கையே நமது எதிர் காலம்
பேரிடர் மேலாண்மையை எதிர்கொள்ளுதல்
பேரிடர் மேலாண்மையை எதிர்கொள்ளுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பகம் – ஓர் பார்வை
மன்னார் வளைகுடா உயிர்க்கோள காப்பகம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழக சுற்றுலா தலங்கள் / பிரபலமான இடங்கள்
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
சுற்றுச் சூழல் பிரச்சினைகள் மற்றும் தொலை நுண்ணுணர்வு
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் மற்றும் தொலை நுண்ணுணர்வு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
தமிழ்நாடு மாநில வனக்கொள்கை 2018
தமிழ்நாடு மாநில வனக்கொள்கை 2018 பற்றிய தகவல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
வெப்பமயமாதல்
புவி வெப்பமயமாதல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல்
நீர்க்கோளமும் நீரோட்டங்களும்
நீர்க்கோளமும் நீரோட்டங்களும் பற்றிய ஒரு தொகுப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நீர்
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த மூலவளங்களை பாதுகாத்தல், வளர்த்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல்
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த மூலவளங்களை பாதுகாத்தல், வளர்த்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / மாநில சுற்றுச்சூழல் கொள்கை 2017 / உத்திகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள்
Back to top