பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 8 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கருவில் உள்ள குழந்தைகளை அச்சுறுத்தும் வேதிப்பொருட்கள்
கருவில் உள்ள குழந்தைகளை அச்சுறுத்தும் வேதிப்பொருட்கள் பற்றின தகவலை இங்கே காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
பயனுள்ள 100 மருத்துவ குறிப்புகள்
பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்புகலை படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / பிற உடல்நலக் குறிப்புகள்
குழந்தைகளில் உள்ள நீரிழிவு நோய்
குழந்தைகளுக்கு நிகழும் நீரிழிவு நோயின் வகைகள் மற்றும் அறிகுறிகள் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / நீரிழிவு நோய்
அம்மை நோயின் வகைகள்
அம்மை நோயின் வகைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / தொற்று நோய்கள் / அம்மை நோய்
கியூ-காய்ச்சல்
கியூ-காய்ச்சல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
இடைச்செவி அழற்சி
இடைச்செவி அழற்சி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காது-மூக்கு-தொண்டை
நிமோனியாவின் தனித்தன்மை
நிமோனியாவின் தனித்தன்மை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
குடல் புழுத் தொல்லை தடுக்கும் முறைகள்
குடல் புழுத் தொல்லை தடுக்கும் முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top