பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 19 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வரதட்சணைக்கு எதிர்ப்பு
இப்பகுதி வரதட்சணை பற்றிய தகவல்களையும் மற்றும் அதன் மீது சமூக நல விழிப்புணர்வையும் வழங்குகிறது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
பெண் சக்தி
பெண் சக்தி (உரிய அதிகாரங்கள் மற்றும் உரிமைகளுடன்), இந்தியாவில் பெண்களின் நிலை மற்றும் சமீபத்திய செய்திகள் போன்ற தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
திருமணச் சட்டங்கள்
திருமணச் சட்டங்கள் பற்றிய விளக்கங்கள்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வுக்காக செயல்படுத்தப்படும் அரசு நலத்திட்டங்கள்
மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வுக்காக செயல்படுத்தப்படும் அரசு நலத்திட்டங்கள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
தமிழ் நாடு மாநில மகளிர் ஆணையம்
தமிழ் நாடு மாநில மகளிர் ஆணையம் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் / மகளிர் நல மேம்பாடு
தேசிய மகளிர் ஆணையம்
தேசிய மகளிர் ஆணையம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் / மகளிர் நல மேம்பாடு
பெண்ணுரிமையும் திருமண வயதும்
பெண்ணுரிமையும் திருமண வயதும் குறித்த தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
தமிழ்நாடு சமூக நல வாரியம்
தமிழ்நாடு சமூக நல வாரியம் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
குடும்ப ஆலோசனை மையம்
குடும்ப ஆலோசனை மையம் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
பெண்கள் தொடர்புடைய பிரச்னைகள் புகார்
பெண்கள் தொடர்புடைய பிரச்னைகளை புகார் செய்வது குறித்த தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
Back to top