பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 7 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கல்லீரல் பராமரிப்பு
கல்லீரலை சுத்தம் செய்யும் முறையை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கல்லீரல்
உதடு மற்றும் அண்ணப் பிளவிற்கான சிகிச்சை
உதடு மற்றும் அண்ணப் பிளவிற்கான சிகிச்சை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / வாய்
சர்க்கரை நோய் - நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை
சர்க்கரை நோய் (நீரிழிவு நோய்) அறிகுறிகள், காரணங்கள், நோயறிதல், சிகிச்சை மற்றும் சிக்கல்கள் பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / நீரிழிவு நோய் / சிகிச்சை
அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன்
அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
அறுவை சிகிட்சைக்கான தொற்று நீக்கு முறைகள்
அறுவை சிகிட்சைக்கான தொற்று நீக்கு முறைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம்
மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவில் மின்னாட்சி / திட்டங்கள்
பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள்
பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top