பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 28 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பட்டுப்புழு : தாக்குதல் - மேலாண்மை
பட்டுப்புழு தாக்குதல் மேலாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பட்டுப்புழு வளர்ப்புத் தொழில்நுட்பம் / பூச்சி மேலாண்மை
சேமிப்பக பூச்சிகளின் மேலாண்மை
சேமிப்பு தானிய பூச்சிகள் மேலாண்மைக்காக உருவாக்கிய பல்வேறு கருவிகளைப் பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
மழைக்காலத்தில் நிலக்கடலை பயிரை தாக்கும் பூச்சிகள்
மழைக்காலத்தில் நிலக்கடலை பயிரை தாக்கும் பூச்சிகள் பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / எண்ணெய் வித்துக்கள் / நிலக்கடலை
பூச்சிக்கொல்லிகளை பாதுகாப்பாக உபயோகித்தல்
இந்த தலைப்பு பூச்சிக்கொல்லிகளை கையாளும் போது எடுத்துக் கொள்ளவேண்டிய அடிப்படை முன்னெச்சரிக்கைகளைப் பற்றி விளக்குகிறது
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / பூச்சிக் கொல்லிகள்
இயற்கை பூச்சிக் கொல்லி-நற்பயன்
இயற்கை பூச்சிக் கொல்லியின் நற்பயன்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பூச்சிக் கொல்லிகள் / இயற்கை பூச்சிக் கொல்லிகள்
பயறுகளை தாக்கும் கம்பளிபூச்சி கட்டுப்பாடு
பயறுகளை தாக்கும் கம்பளிபூச்சி கட்டுப்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
பூச்சிக்கொல்லிகளால் தேனீக்களுக்கு உண்டாகும் பாதிப்பு
பூச்சிக்கொல்லிகளால் தேனீக்களுக்கு உண்டாகும் பாதிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / தேனீ வளர்ப்பு
பப்பாளியில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
பப்பாளியில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / பப்பாளி
மழைக்காலத்தில் நெல் பயிரை பாதுகாக்க யோசனை
பூச்சி மற்றும் நோய்த் தாக்குதலில் இருந்து நெற்பயிரைக் காக்க சில வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
பூச்சி, நோய்க் கட்டுப்பாடு
பூச்சி, நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்த தகவல்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
Back to top