பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 4 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பழங்கள்
வணிகரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் பழப்பயிர்கள் சாகுபடி பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி / பயிர் சாகுபடி குறிப்புகள்
தலைவலி மற்றும் நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கும் மாம்பழம்
தலைவலி மற்றும் நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கும் மாம்பழம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
மா சாகுபடியில் இயற்கை வேளாண்மை வழிமுறைகள்
மா சாகுபடியில் கையாளும் இயற்கை வேளாண்மை வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / மா
மா மரங்களில் தண்டுத் துளைப்பான் மேலாண்மை
புதிய அணுகுமுறையில் மா மரங்களில் தண்டுத் துளைப்பான் மேலாண்மை செய்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / மா
Back to top